С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 МЕДИАЦИЯ  
 Какво е медиация?

 

 

КАКВО Е МЕДИАЦИЯ?

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове извън съда, при която трето неутрално лице медиатор, подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно удовлетворително споразумение.

Медиацията е нова култура на общуване, основана на взаимно разбиране и зачитане на права и интереси.

Медиацията дава на спорещите свободата и отговорността сами да определят собствените си интереси и приоритети, да контролират процедурата и изхода от спора, да запазят и възстановят отношенията си.

 

ЗАЩО МЕДИАЦИЯ?

  • Защото разрешавате Вашия спор бързо, евтино и ефикасно;
  • Защото сте свободни сами да определяте Вашите собствени интереси и приоритети;
  • Защото не замества Съда, а ризширява кръга от възможности за защита на Вашите права;
  • Защото гарантира тайната на споделената информация;
  • Защото се провежда в неформална обстановка и в удобно за страните време;
  • Защото възстановява и запазва взаимоотношенията между спорещите.

КАК ДА ОТНЕСЕТЕ СПОРА КЪМ МЕДИАЦИЯ?

  • Позвънете на телефон или идете на място в избрания от Вас Център за медиация при Българска асоциация за извънсъдебно решаване на спорове в гр. Пловдив, Габрово, Стара Загора или Асеновград
  • ....И ОТГОВОРИ НА ВСИЧКИ ВАШИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ТОЗИ ВИД ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ИЗВЪН СЪДА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА АДРЕС https://e-justice.europa.eu/content_find_a_mediator-117-bg.do


5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР