С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Декларации  
 

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ от служителите на Районен съд – Севлиево

Име, фамилия

Декларации по

чл. 35, ал.1, т. 1 – вх.№/дата

Декларации по чл. 35, ал. 1,

т. 2  - вх.№/дата

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 3 - вх.№/дата

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 4 - вх.№/дата

Имущество

Интереси

Мирослава Герганова

 

Вх.№ 1/31.05.2018

Вх.№ 2/31.05.2018

 

 

Мария Маринова

Вх. № 1/06.06.2018 г.

Вх.№ 3/01.06.2018

Вх. № 4/01.06.2018

 

 

Радославка Иванова

 

Вх. № 5/01.06.2018

Вх. № 6/01.06.2018

 

 

Елеонора Атанасова

 

Вх. № 7/01.06.2018

Вх. № 8/01.06.2018

 

 

Стефка Табакова

 

Вх.№ 9/04.06.2018

Вх. № 10/04.06.2018

 

 

Димитрина Милева

 

Вх. № 11/ 05.06.2018

Вх.№ 12/05.06.2018

 

 

Иван Иванов

 

Вх. № 13/06.06.2018

Вх. № 14/06.06.2018

 

 

Силвия Георгиева

 

Вх. № 15/06.06.2018

Вх. № 16/06.06.2018

 

 

Славка Деева

 

Вх. № 17/06.06.2018

Вх. № 18/06.06.2018

 

 

Ивелина Цонева

 

Вх. № 19/06.06.2018

Вх. № 20/06.06.2018

 

 

Нина Радкова

 

Вх. № 21/06.06.2018

Вх. № 22/06.06.2018

 

 

Татяна Кисьова

 

Вх. № 23/06.06.2018

Вх. № 24/06.06.2018

 

 

Рефузе Османова

 

Вх. № 25/06.06.2018

Вх. № 26/06.06.2018

 

 

Ценка Неделчева

 

Вх. № 27/06.06.2018

Вх. № 28/06.06.2018

 

 

Стилияна Михова

 

Вх. № 29/06.06.2018

Вх. № 30/06.06.2018

 

 

Петранка Иванова

 

Вх. № 31/06.06.2018

Вх. № 32/06.06.2018

 

 

Милена Чернева

 

Вх. № 33/06.06.2018

Вх. № 34/06.06.2018

 

 

Милко Матеев

 

Вх. № 35/07.06.2018

Вх. № 36/07.06.2018

 

 

Силвия Станева

 

Вх. № 37/07.06.2018

Вх.№ 38/07.06.2018

 

 

Виктория Драголова

Вх. № 2/ 01.08.2018

Вх. № 39/08.08.2018

Вх. № 40/08.08.2018

 

 

Забележка: В Районен съд - Севлиево всички съдебни служители са подали декларации в законоустановения срок.5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР