С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Образователна програма на ВСС и МОН  
 

За поредна година съдии от Районен съд – Севлиево ще се включат като лектори в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

През учебната 2017 – 2018 г. програмата ще бе реализирана в десетите класове на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ и СУ „Васил Левски“ – Севлиево и ще обхване повече от 140 ученици. Инициативата се осъществява по Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, като ангажира учебни заведения и органи на съдебната власт от цялата страна. Целта й е да спомогне за обогатяване познанията на младите хора относно функционирането на съдебната система, разширяване на правната им грамотност и формиране на респект пред закона.

Като лектори по различните теми ще се включат съдиите от Районен съд – Севлиево Павел Неделчев, Гергана Божилова и Станислав Цветков, както и прокурорите от Севлиевска районна прокуратура Тихомир Петков, Десислава Христова и Даниела Йовчева. Те ще представят пред учениците теми, свързани с разделението на властите, структурата на съдебната система в страната, статута на магистратите, видовете дела, достъпа до правосъдие, непълнолетните лица – жертви или извършители на престъпления, особеностите на производствата с тяхно участие, превенция срещу употребата на наркотични вещества и други противоправни прояви сред младежите.

       Превърнало се в традиция и по повод Деня на Конституцията, обучението ще завърши с обобщаване на наученото в рамките на програмата и проверка на получените знания чрез организиране на симулативен процес, в който участие ще вземат ученици от двете учебни заведения.


5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР