С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 НАЧАЛО    История  
 

 

История


Важните периоди в оформянето на традициите в Севлиевският съдебен район1625г.
През 1625г. с. Ново Село, /сега квартал на град Априлци/, тогава се числило в “Севлиевският кадалък”. Това показва, че от тогава през турско време в Севлиево правосъдието се раздава от турски съдия – кадия. Неговото съдилище се намирало в така наречената “Кадийница”.
По време на руската окупация в Севлиево се е открил Окръжен съд, който днес е Районен съд. За първи председател на този съд като знаещ руски език и като просветен човек е бил назначен от русите Иконом поп Марин Софрониев, а след това търговецът – табак Илия Денчев, който си е дал новото здание за съда.
След оттегляне на руските войски, Севлиевският окръжен съд по новите български закони и наредби си останал и и в неговия съдебен район са се включвали не само Габровската и Севлиевката съдебни околии, не само Сухиндолското мирово съделище, но още и Ловченската съдебна околия.

1879г.
След освобождението, за председател на Севлиевския окръжен съд се назначава П. Урумов, през 1881г. Гочо Драгошинов, през 1882г. Ив. Бурмов, през 1883г. Никола Шивачев, през същата година Христо Арнаудов, и през 1885г. – Юрдан Стоянов.
Понеже тогава не е имало достатъчно хора, подготвени за съдии и с юридическо образование, то правителството е било принудено да назначава и случайни хора. За това имаме следните куриози: С писмо №3096/19.07.1883г.Министерство на правосъдието съобщава на прокурора при Севлиевския окръжен съд, че с Височайши указ №513 членът при същия съд Ар. Бисеров се отчислява от заеманата му длъжност “поради неспособност”. С друго писмо от същото Министерство допълнителният член при съда Б.Н. Радев се отчислява от занимаемата му се длъжност “по неграмотност.”

1934г.
Благодарение на единодушното действуване на севлиевци, подкрепени енергично от техните първи съграждани в София и и от миродавните фактори, преди близо 120 години в Севлиево е открит Окръжен съд, обслужващ Севливска, Габровска, Ловешка и Троянска околии, числящи се към Търновския апелативен съд. Севлиевското съдебно окръжие е било важно звено в българската юстиция и държавност. Със съдебната реформа от 19 май 1934г.севлиевският окръжен съд е бил закрит и близо 3 години населението от Севлиевка околия е било лишено от неговото бързо и евтино правораздаване.
На 1 Август 1937г. в гр. Севлиево е бил открит областен съд с район Севлиевска и Габровска административни райони.5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР