С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Контакти  
 Контактна информация


РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО
 
АДРЕС: 5400 СЕВЛИЕВО, УЛ. “СТЕФАН ПЕШЕВ” № 6

ЦЕНТРАЛА 0675 / 3 09 61

Уважаеми граждани, за да се свържете с вътрешен номер от централата на Районния съд, Вашия телефон трябва да бъде в тонален режим, и избирането на съответния вътрешен номер трябва да става след започване на съобщението.
За Ваше улеснение предлагаме списък с някои вътрешни номера:

Служба
Вътрешен номер
Административен секратар
в.41
Счетоводител и касиер
в.42
Системен администратор
в.29
Съдебно – изпълнителна служба
в.38
Гражданско деловодство
в.46
Съдебни секретари Граждански дела
в.46
Наказателно деловодство и Бюро съдимост
в.33
Съдебни секретари Наказателни дела
в.32
Архив
в.35
Информация и призовкари
в. 22
Служба по вписванията
в.20
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР ТЕЛ./ФАКС 0675 3 38 80

e-mail: sevlievo-rs@justice.bg


СПРАВКИ: 0889 61 11 01


електронен адрес по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:
 email: civil-case1@sevlievo.court-bg.org

електронен адрес по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:
e-mail: criminal-case1@sevlievo.court-bg.org
 



5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР