С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 НОВИНИ, ОБЯВИ  
 АКТУАЛНО ЗА СЪДА

Пленумът на Висшия съдебен съвет обяви конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“ и определи 7 юни 2019 г. за датата, на която да се проведе „Ден на отворените врати“

28 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи 07 юни 2019 г. за датата, на която да се проведе „Ден на отворените врати“ във ВСС и обяви конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“.

Съгласно Регламента в конкурса могат да участват учениците от VIII-и до ХІІ-и клас, като срокът за подаване на творбите е от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително.

Обявяването на победителите и връчването на наградите – лаптоп и грамота за класирания на първо място, както и две поощрителни награди – фотоапарати и грамоти, ще се състои на официална церемония в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет.

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и Facebook страницата на ВСС.

След проведен дебат Пленумът отмени решение на ВСС по  Протокол № 1/10.01.2013 г., с което е учредена ежегодна награда „Грамота" за медия/журналист за най-обективно отразяване на дейността на ВСС.
Връзка към обявата за конкурса в интернет - страницата на ВСС:

http://www.vss.justice.bg/page/view/8805


 През учебната 2017/2018 година в десетите класове на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ и СУ „Васил Левски“ – Севлиево се реализира Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

Обобщаване на наученото в рамките на програмата и проверка на получените знания ще се осъществи при посещение в Съдебната палата в гр. Севлиево, съответно на 12.04.2018 г. от ученици от ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ и на 16.04.2018 г. от ученици от СУ „Васил Левски“ – Севлиево. При посещението на учениците ще бъде организиран симулативен процес с тяхно участие по следния казус: „Причиняване на телесна повреда при условията на неизбежна отбрана“.

На учениците, участващи в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” ще бъдат връчени удостоверения.

В Районен съд – Севлиево от години е въведена информационната инициатива „Ден на отворените врати“. През настоящата година, като дата на провеждане е определена датата 18 април 2018 г.

 

 


Деца гостуваха в Съдебната палата в гр. Севлиево


          Във връзка с реализирането на националната програма „Детско полицейско управление“  на 15 февруари 2018 г. повече от 10 участници в програмата посетиха Районен съд – Севлиево.

Четвъртокласниците от СУ „Васил Левски“ – Севлиево разгледаха помещението за задържани лица в Съдебната палата и една от съдебните зали, в която бе проведено занятие, представящо основните дейности, функции и роля на органите на съдебната власт.  Като лектори се включиха съдия Станислав Цветков от Районен съд – Севлиево и прокурор Даниела Йовчева от Районна прокуратура - Севлиево. Участие взеха разследващ полицай Неделина Павлова и полицейския служител Иван Ботев. От съдия Цветков децата научиха за разделението на властите според Конституцията на Република България и за структурата на съдебната система. Внимание бе обърнато върху дейността на съда и различните видове дела, разглеждани там. На децата бяха предоставени печатни издания на Наказателен кодекс и Наказателно – процесуален кодекс, като бяха разяснени процесуалните правила, по които си провежда съдебния процес.

На учениците бе дадена възможност да зададат въпроси, свързани с работата на съда, представляващи интерес за тях.

В края на занятието децата си направиха снимки в съдебната зала.


 


 

     СЪОБЩЕНИЕРайонен съд Севлиево обявява ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ на 15 април 2016 година.

Инициативата се провежда за четвърта поредна година и цели да допринесе за по-добрата информираност на гражданите относно структурата на съдебната система, функциите на различните органи в нея и спецификата на съдебните процедури. В Деня на отворени врати посетителите на Съдебната палата ще имат възможност да се запознаят с организацията на работа в различните служби и с някои основни моменти от процеса на правораздаване.
Инициативата ще се осъществи в рамките на работния ден от 9.00 до 17.00 часа при спазване на всички изисквания за достъп до сградата и правилата за вътрешен ред.
Ще бъдем признателни, ако уважите инициативата ни.

 

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР